Hvem skal gjøre hva?

Hvem skal gjøre ettersyn, kontroll og service

Private:

Private personer skal selv foreta ettersyn av sine slukkeapparater i private boliger/hytter
Dette vil etter NS 3910 være ettersyn hvert kvartal og kontroll hvert 5. år og 10 års service
Kontroll og 10 års service må gjennomføres ved en kompetent bedrift eller av kompetent person.

Virksomheter:

Der eier er virksomhet (næring, gårder o.l.), skal ettersyn inngå som en del av eiers internkontroll. 
Dette vil etter NS 3910 - være, ettersyn hvert kvartal, med årlig kontroll, og 10 års service.

Dette utføres ofte i virksomheten av en kompetent person, eventuelt at slukkerne bringes til en kompetent virksomhet.

Dette skal dokumenteres med en vedlikeholdsrapport som en del av eier/brukers internkontroll-dokumentasjon.
NB! Ønsker eier/bruker å få utført kontroll med lengre intervaller, skal det framlegges en risikovurdering utarbeidet av kvalifisert instans.

Kompetent virksomhet

En kompetent virksomhet, har kompetente personer som innehar godkjent opplæring i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3 Disse kan gjennomføre godkjent kontroll og service i henhold til standardene, og utstede godkjent dokumentasjon til det systematiske sikkerhetsarbeidet.

 

 

 

 


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools