Vedlikeholdsintervaller

Tabell A.1 - Vedlikeholdsintervaller  etter NS 3910

 

Type håndslokker        

 

Ettersyn    

 

Kontroll       
i bolig
År

Kontroll        
for øvrig
År

Service              

År

Vann, skum og vannbasert Hvert kvartal 5 1 5
Pulver
(trykkladd)
Hvert kvartal 5 1 10
Pulver
(med patron)
Hvert kvartal 5 1 10
CO2 Hvert kvartal 5 1 10

 

Ettersyn:

Dette gjør eier selv og krever verken verktøy eller verneutstyr.Dette innebærer i å påse at håndslokkere:

- er plassert på angitt sted
- er lett tilgjengelig, synlige og har bruksanvisning vendt utover
- har bruksanvisning som er lesbar
- ikke er synlig skadet
- med trykkindikator, visuelt angir trykket på grønt felt
- har forsegling/plombering som ikke er brutt
- med pulver som slokkemiddel, bli ristet og snudd opp ned noen ganger for å hindre at pulveret klumper seg
- ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen

Kontroll:

I bolig hver 5. år ellers årlig (næringsvirksomhet, gårder o.l.)

Skal utføres av kompetent person, som vurderer om håndslokkeren vil være farlig i bruk eller i en tilstand som forhindrer at den fungerer som forventet.
Denne kontrollen er noe mere omfattende enn ved ettersyn og omfatter:

- kontroll av sikringsanordninger og plomberinger
- sjekk av produksjonsår og apparattype og orginalettiketter (skal tilfredstille NS-EN 3 eller tidligere norske godkjenninger)
- kontroll av slokkerens trykkindikator
- undersøke om eventuelle korrosjonsskader
- kontroll av slanger og dyser
- kontroll av betjeningsmekanismer, fjerne sikringsanordninger og sette på nye plomberinger.
- sette på / oppdatere kontrolletiketten
- åpne og sjekke eventuelle drivgasspatroner, forny eventuelle o-ringer, smør inn bevegelige deler.

NB! Mangler apparatet plombering ved kontroll, blir det automatisk underkjent.

Service:

Skal gjøres hvert 5. år med vann/skum - ellers hvert 10. år

Denne servisen omfatter kontroll (beskrevet ovenfor), i tillegg tømmes slukkeren for slukkemiddel, inspiseres innvendig og refylles og trykksettes på nytt.

NB! for mange apparattyper vil det ikke være lønnsomt med service, ofte er det mest økonomisk å kjøpe nytt.
Benyttes dyrere apparater med høyere slukkeklasse, vil det ofte være økonomisk å gjennomføre service, denne vurderingen bør eier/bruker vurdere.

 

 


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools