Formelle krav for å kunne starte på kurs

§ 6.Vilkår for erverv og utstedelse av kompetansebevis

Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter:

Den som skal ha utstedt kompetansebevis for utrykningskjøring må i tillegg til å oppfylle kravene i første ledd:

Viktige gjøremål før kursstart!

Alle deltakere MÅ ha ordnet legeattest FØR kursstart førerkortgruppe 3.
(De av dere som bruker linser eller briller må ta synstest og få dokumentasjon før dere oppsøker lege for legeattest.)

Alle må fylle ut en egenerklæring. Dette gjøres elektronisk via statens vegvesen sine nettsider.

Legeattest til kompetansebevis og egenerklæringsskjema må leveres personlig til biltilsynet før kursstart.Dere skal også ha med legeattest og egenerklæringsskjema første kursdag.

Mer info om gjennomføringen av kurset kommer nærmere.
Kontakt undertegnende ved spørsmål.
Jan Erik Fredriksen mob: 995 93 805 Follo brannvesen IKS

 

 

 


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools