Kursdatoer

KURSNR   KURSPERIODE       STARTTIDSPUNKT    PRØVE DATO                ANTALL.

 

 

 

Dersom ikke annet blir meldt inn vil kursene starte fra kurslokalene til Follo Brannvesen i Ski.  Adresse: Tegleveien 18 B, 1400 Ski.

 

ØVELSESOMRÅDER.

For å minske miljøbelastningen mest mulig vil vi benytte følgende fylker til øvelses kjøring: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Berørte politidistrikter blir varslet i eget skriv.  Kurs som flyttes vil endringsvarsling sendes så raskt som mulig til SVV og politiet.

KJØRETØY

Bilene som vil bli benyttet er alle godkjente utrykningskjøretøy og godkjent som lærevogn.

 

 

KURSARRANGØR                             UNDERVISNINGSANSVARLIG

Follo Brannvesen IKS             
Tegleveien 18 B                     
1400 Ski                                    

                                                 

 


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools