NBUF

Norske brannvesens undervisningsforum - nå med eget styre.

Dette er en side hvor vi vil samle og presentere info om Norske brannvesens undervisningsforum (NBUF). Slik at det skal være greit og holde seg oppdatert.

NBUF fikk valgt styre på samlingen i Trondheim januar 2017
Vi ser fram til noen spennende seminarer med aktuelle saker i tiden som kommer.

Styrets sammensetning 2017 består av:
    
    • Styreleder: Geir Ulriksen, TBRT geir.ulriksen@tbrt.no
    • Styremedlemmer:
    • Kjell Jørgen Ribe, KBR kjell.jorgen.ribe@kbr.no             
    • Audun Olsen, OBRE  audun.olsen@bre.oslo.kommune.no
    • Jarl Høvring, Follo Brannvesen jarl@brannvesenet.com
    • Øystein Malme, Larvik Brannvesen oystein.stokvik.malme@yahoo.no
    • Carl Fridtjof Karlsen, Molde Brann og Redning carlfk@molde.kommune.no
    • Sekretær - Norsk Brannvernforening,
       Monica Varan monica.varan@brannvernforeningen.no
  


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools