BRANNVERNKURS FOR BORETTSLAG

Klikk her å sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Målgruppe:
Beboere i borettslag, blokk og sameie.

Forkunnskap:
Ingen

Kurssted/varighet:
Blir avholdt hos kunden, inn og utvendig.
45 min teori – 45 min praksis
1 ½ time totalt

Kursmål:
Gi beboerne grunnleggende kunnskap innen brannteori og hvordan forholde seg til brann og rømning.

Kursinnhold:
- Enkel brannteori, branntrekanten
- Brann og rømning, når skal man slukke / rømme
- Håndslukkerkjennskap og bruk av apparater
- Slukketaktikk, hvordan oppnå best mulig effekt
- Praktiske øvelse med sikker bruk av håndslukker på brennende objekt.

Eksamen:
Det er ingen eksamen.
Ved ønske, kan det utstedes kursbevis til deltakere

Pris:
Gjennomføres i en gruppe <25 personer NOK 5 600.-

Praktisk info:
Kurset krever et egnet lokale for teoretisk undervisning.
All praktisk slukking blir gjennomført utvendig ved hjelp av et transportabelt miljøvennlig øvingsanlegg.
Dette krever at kunden har tilgang til en egnet åpen plass (Ca 10 * 10meter)


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools