VARME ARBEIDER SERTIFISERING

 

Målgruppe:
Alt personell som benytter åpen ild, sveise, skjære- og/eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser som beskrevet i forsikringsvilkårene.
Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

Forkunnskaper:
Ingen

Kurssted/varighet:
Kompetansesenteret, Teglveien 29 SKI (rett ovenfor brannstasjonen på andre siden av gaten).
7,5 timer

Kursmål:
De som utfører varme arbeider skal ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår

Kursinnhold:
- Brannteori
- Lover og regler
- Rammefaktorer
- Risikoelementer og forebyggende tiltak
- Slukkemidler
- Praktiske slukkeøvelser

Eksamen:
Skriftlig avsluttende eksamen

Pris:
NOK 1 925.-
Inklusive bespisning

Praktisk info:
Norsk brannvernforening registrerer og utsteder, på vegne av forsikringsselskapene, sertifikat til de som har gjennomgått og bestått opplæringen i ordningen med sikkerhetssertifikat for utøvere av varme arbeider.


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools